Myofasciale therapie in combinatie met ECHOGRAFIE

Het myofasciaal pijn syndroom is een veel voorkomende aandoening die zowel acute als chronische pijn en disfunctie in het houding- en bewegingsapparaat veroorzaakt! Daarbij kan elke spier betrokken zijn. De pijn wordt veroorzaakt door de zogenaamde myofasciale triggerpoints.

Deze triggerpoints gaan we enerzijds manueel opzoeken en anderzijds met behulp van echografie.

Wij kunnen met echografie duidelijk zien waar in de spier de "trigger" zit, zodat we op een objectieve wijze kunnen behandelen.

De behandeling bestaat uit het inactiveren van de triggerpoints en het herstellen van de souplesse van de spier.

De behandelingstechnieken die wij in onze praktijk , met goed resultaat, gebruiken zijn:

  • directe druk geven op het triggerpoint; dit wordt met een voor de patiënt te verdragen intensiteit gedaan
  • shockwave therapie (ESWT) met een daarvoor voorziene behandelingskop op de triggerpoints
  • ShockMaster ICE-CT toestel
  • moxa op het triggerpoint; hiervoor hebben wij een speciaal behandelingstoestel
  • de klassieke handgrepen zoals diepe fricties en diepe effleurages op de triggerpoints
  • wanneer de pijn voldoende is afgenomen starten we met voorzichtige strechting van de aangedane spier

Gerelateerde behandelingen: 

Interesse? Neem met ons vrijblijvend contact op bel ons op 089/ 30 49 84 of