Kinesitherapie

kinesitherapie

Wat is kinesitherapie?

Kinesitherapie bevat vooral het geheel van verschillende systematische handelingen en behandelingen gericht op functieproblemen van respiratoire, zenuwfysiologische, spierskeletale, cardiovasculaire en psychomotorische aard, om deze op te lossen en om deze te voorkomen door massagetherapie, actieve of passieve lichaamsoefentherapie en andere fysische therapieën toe te passen. Bovendien onderzoeken wij en stellen functionele balansen van de motriek op ter ondersteuning van een diagnose door de behandelende arts.
Een kinesitherapeut heeft de mogelijkheid en bevoegdheid de passende kinesitherapeutische behandelingen voor de patiënt uit te werken.

Algemene kinesitherapie:

Het merendeel van verwijzingen voor kinesitherapie bevinden zich op het gebied van de aandoeningen van het bewegingsstelsel:
  • pijnlijke rug of nek,
  • enkelverstuikingen,
  • tenniselleboog,
  • kinesitherapie na postoperatieve ingrepen,
  • perinatale gymnastie
 
 

Interesse? Neem met ons vrijblijvend contact op bel ons op 089/ 30 49 84 of